‘Sta-op’ stoelen voor ThamerThuis

Afgelopen vrijdag, 21 november, werd ThamerThuis, de stichting die terminaal zieke mensen zowel thuis als in haar huis in de Kwakel bijstaat, blij verrast met twee nieuwe ‘sta-op’ stoelen voor het ‘bijna thuis’ huis in de Kwakel.
Misja Zwerver, directeur van Biri Publications uit Uithoorn en Marcel Veenvliet, mede eigenaar van Klinkenberg Wonen uit de Amstelhoek, kwamen persoonlijk naar ThamerThuis om de ‘sta-op’ stoelen te overhandigen aan twee vrijwilligers van het huis: Ina van Rijn en Ineke Legez.
Na een vlotte demonstratie van de ‘sta-op’ stoelen door Marcel Veenvliet, bedankte Ina van Rijn hen voor het fantastisch cadeau dat zij aan ThamerThuis hebben geschonken. Zij benadrukte hoe belangrijk het is om het huis te voorzien van comfort en faciliteiten om het verblijf voor de gasten in de laatste fase van hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. Bovendien maken dit soort faciliteiten de werkzaamheden voor de vrijwilligers van ThamerThuis wat gemakkelijker.
Ook gaf zij aan dat de woorden ‘sta op’, voor ThamerThuis in deze tijd van bezuinigen heel toepasselijk zijn! Veel subsidies worden gekort of zijn helemaal gestopt, waardoor ThamerThuis steeds afhankelijker wordt van giften uit het bedrijfsleven of van donaties van particulieren.
Marcel Veenvliet gaf aan dat hij blij is om wéér een steentje te kunnen bijdragen aan het mooie doel. Hij vertelde dat hij al meerdere jaren, mét de firma Klinkenberg Wonen, een groot ‘fan’ is van het vrijwilligerswerk van ThamerThuis.
Ook Misja Zwerver van Biri Publications maakte duidelijk dat hij de afgelopen periode indirect betrokken was bij het professionele werk van vrijwilligers van ThamerThuis en dat hij daarvan zeer onder de indruk was. Hij wenste de dames en hun collega’s dan ook heel veel succes en sterkte met dit mooie werk.

Nieuwe vrijwilligers gevraagd voor thuisinzet
Vrijwilligster Ineke Legez gaf aan dat de woorden ‘sta op’ op dit moment ook heel toepasselijk zijn voor ThamerThuis’: de organisatie heeft, wegens uitbreiding van diensten, dringend nieuwe vrijwilligers nodig.
Het is in de regio Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen veel minder bekend dat ThamerThuis ook het centrale punt is bij de inzet van vrijwilligers bij terminaal zieken thuis. Voor hulp aan mensen die thuis, in hun vertrouwde omgeving, willen en kunnen blijven in de laatste fase van hun leven. De geschoolde vrijwilligers ondersteunen daar de ernstig zieke mensen, en waar nodig hun familie en verzorgers. De hulp van een vrijwilliger kan voor mantelzorgers betekenen dat zij de zorg voor hun dierbare kunnen volhouden, zodat de wens om thuis te sterven waargemaakt kan worden.

ThamerThuis merkt nu, dat door het steeds meer bekend worden van de mogelijkheden, de vraag naar thuisinzet de laatste tijd sterk toeneemt.

De Stichting ThamerThuis wil dan ook op korte termijn het team vrijwilligers uitbreiden en zoekt mannen en vrouwen die zich een paar uur per week willen inzetten voor terminaal zieken, zowel bij de thuisinzet als in het huis in De Kwakel.

Ervaring in de (terminale) zorg is niet nodig. De Stichting biedt een opleiding waarin aandacht wordt besteed aan communicatie én aan praktische vaardigheden. Daarnaast is er begeleiding en coaching door een mentor en/of coördinator.
Ook worden vrijwilligers regelmatig bijgeschoold door middel van themabijeenkomsten.

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk en over de thuisinzet? Kijk op de website www.thamerthuis.nl of bel naar ThamerThuis, 0297-540536, en vraag naar de coördinator.

Persbericht 21 juli 2014  Culinair Uithoorn 2014